Guillaume Bijl

1946 (Antwerpen, België)

De Belgische kunstenaar Guillaume Bijl specialiseert zich in installaties. Bijl is een autodidact. Hij doorliep immers een theateropleiding en werkte aanvankelijk als podiumbouwer en –schilder. Vanaf de tweede helft van de jaren zeventig begon hij ruimtelijke objecten te creëren en onderzocht hij alternatieven voor conceptuele kunst. Bijls eerste installatie (1979) was een rijschool, opgezet in een Antwerpse tentoonstellingsruimte, vergezeld van een manifest. Dit riep op tot het afschaffen van kunstencentra en de vervanging ervan door “instellingen van sociaal nut”.
In de jaren tachtig kende deze installatie opvolging met een biljartruimte, een casino, wasserette, een centrum voor professionele opleiding, een psychiatrische kliniek, een atoomschuilkelder, een voorstelling door fictieve Amerikaanse kunstenaars, een congres van een nieuwe politieke partij en een model van een Belgische plattelandswoning. Een recentere tentoonstelling vond plaats in het Berlijnse COMA Centre for Opinions in Music and Art.
Bijl verdeelt zijn werk onder in vier categorieën: “transformatie-installaties”, “situatie-installaties”, “compositions trouvées” en “sorry’s”.
In 1992 ontwierp Bijl een etalage voor een wassenbeeldenmuseum voor Documenta IX.