Guy Vandenbranden – Een abstract leven

monografie

Voor de Belgische constructivist Guy Vandenbranden op 3 juni 2014 op 87-jarige leeftijd overleed in Antwerpen, liet hij zijn archief na aan de Callewaert-Vanlangendonck Gallery. Dit archief bevat naast correspondentie, uitnodigingen en catalogi van tentoonstellingen, een rijke collectie aan foto’s door onder meer Frank Philippi, Georges Thiry en Raoul Van den Boom. Vele van deze vroege documenten zijn erg zeldzaam en bieden een bijzondere kijk achter de schermen van de Belgische naoorlogse avant-garde.

Het archief vormt samen met een grondige studie van secundaire literatuur en enkele uitzonderlijke kunstcollecties, de basis van dit boek.

De galerie brengt met deze publicatie hulde aan een groot en consequent kunstenaar. Bovendien wordt voor het eerst een chronologisch overzicht van zijn leven en oeuvre aangeboden tot 1985.

In de eerste plaats gaat historicus David Vermeiren na hoe Guy Vandenbranden een sleutelrol innam binnen de naoorlogse Belgische avant-garde en hoe hij aan het eind van de jaren vijftig aansluiting vond bij een internationale kunstscène. Zo leerde hij onder meer Lucio Fontana, Piero Manzoni, Yves Klein en François Morellet persoonlijk kennen. Vandenbranden bleek bijzonder goed op de hoogte van het internationale kunstgebeuren, maar was geen navolger. Hij ontwikkelde een persoonlijke stijl en bleef, ondanks een frontale aanval van het nouveau réalisme op de abstracte kunst, trouw aan zijn principes.

De studie omvat de periode 1950-1985, gaande van Vandenbrandens vorming tot zijn artistieke volwassenwording, met speciale aandacht voor zijn rol binnen de kunstenaarsgroepen Art abstrait, Formes, Nieuwe Vlaamse school, VECU en het Internationaal studie-centrum voor constructieve kunst. De samenwerking tussen Vandenbranden en enkele Belgische avant-gardeschrijvers onder wie Ivo Michiels en Hugues C. Pernath, wordt eveneens belicht.

Het tweede luik van deze monografie toont Vandenbrandens evolutie, door middel van afbeeldingen van kunstwerken die de dialoog aangaan met het archiefmateriaal.

Deze monografie biedt een exhaustieve lijst van de solo- en groepstentoonstellingen van Guy Vandenbranden in binnen- en buitenland, aangevuld met een uitgebreide bibliografie.

302 pg.

Callewaert-Vanlangendonck Gallery

David Vermeiren

Nederlands / Engels

€50

bestel een exemplaar